Bipharm është kompani private e themeluar në vitin 2008, e cila merret me importin dhe distribuimin e barnave, suplementeve dietale dhe pajisjeve medicinale si dhe me promovimin e tyre në rrjetin e hapur të farmacive dhe spitaleve. Këtë aktivitet ajo e realizon nëpërmjet depos së saj distributore dhe rrjetit të distributorëve në të gjithë Kosovën.

Brenda një kohe relativisht të shkurtër dhe falë cilësisë së produkteve dhe përqasjeve dinamike të marketingut, kompania ka arritur të krijojë dhe të ruajë marrëdhënie të suksesshme pune me një kategori të gjerë klientësh.

1vita
1amsal
1nouvag
1starme